Inkomen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. U doet er alles aan om uw baan en salaris te behouden. Wanneer dit door omstandigheden niet meer lukt vraagt u zelf een uitkering aan. Vervolgens houdt u zich aan de voorwaarden die worden gesteld aan het behouden van een uitkering zoals bijvoorbeeld het maandelijks inleveren van rechtmatigheidformulieren ten behoeve van de uitkering volgens de WWB (Wet Werk en Bijstand) of het doorgeven van wijzigingen aan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Wanneer u salaris en uitkering geniet geeft u uw inkomen zelf aan de uitkerende instantie door.

Wanneer uw werkgever of uitkerende instantie geen inkomen overmaakt dient u hier zelf actie op te ondernemen.

Wanneer er geen inkomen wordt gestort en wij hierdoor geen vaste lasten kunnen betalen en leefgeld kunnen overmaken zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.


Begroting

Tijdens het intakegesprek hebben we aangegeven met welke voorlopige leefgeldbedragen wij beginnen. Dit zijn vaste bedragen per week: €45,- voor een alleenstaande, €70,- voor een stel of alleenstaande ouder, €90,- voor een gezin met kinderen. Soms kan het zijn dat wij het afgesproken bedrag aan leefgeld niet aan u over kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er een onvoorziene rekening bij ons binnen is gekomen of omdat de begroting het niet toe laat.

Als het leefgeld te weinig is om van te kunnen leven zullen wij u adviseren een voedselpakket aan te vragen. Na twee maanden maken wij een begroting van uw inkomsten en uitgaven.

In overleg met u bespreken we eventuele bezuinigingen en zaken die nog geregeld moeten worden.

Zo dient u in ieder geval WA en inboedel verzekerd te zijn.

Voor het goed regelen van uw belastingzaken zullen wij voor u een  code vragen.

De activeringscode die daarvoor nodig is en die u thuis met de post zal ontvangen geeft u zo snel mogelijk aan ons door. Als alles rond de begroting goed geregeld is dan wordt het leefgeld definitief vastgesteld, rekening houdend met uw specifieke omstandigheden.

Houdt er rekening mee dat wij in het begin een buffer gaan creëren op de bankrekening voor onvoorziene uitgaven.


Schulden

Wij maken een inventarisatie van de schulden. Wij schrijven alle schuldeisers aan (na het maken van de begroting) met het verzoek even geduld te hebben en te wachten tot wij alle schulden goed in beeld hebben. Een schuldregeling is uitsluitend mogelijk als er sprake is van een stabiele situatie met voldoende vaste inkomsten. Als dit het geval is stellen we alle schuldeisers een betalingsregeling voor.

Als de schulden erg problematisch zijn verzorgen wij uw aanmelding bij een schuldhulpverleningsinstantie.

De met de schuldeisers overeengekomen betalingsregeling wordt door ons stipt en onder alle omstandigheden nagekomen. Dit betekent voor u dat extra uitgaven alleen mogelijk zijn als er voldoende buffer op de bankrekening staat.


Aangaan verplichtingen

Er is in principe geen ruimte voor extra uitgaven buiten de begroting.

Er moet door u van te voren bij ons worden gevraagd of u bepaalde extra uitgaven kunt doen.

Er moet een oplossing worden gezocht als de buffer op de bankrekening nog niet voldoende is.

Dit kan door tijdelijke vermindering van leefgeld of inzet van bijvoorbeeld de kinderbijslag.

Lukt dit niet dan kan de uitgave niet voor u worden gedaan.

Het is niet toegestaan (nieuwe) schulden te maken.

Als er vlak voor het bewind extreem veel geld is uitgegeven waardoor de vaste lasten (zoals huur, gas, elektra etc.) van die maand niet betaald kunnen worden, zullen wij dit korten op het leefgeld.

Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor betaling van de vaste lasten vanaf het moment dat u onder bewind wordt gesteld.


Extra uitgaven

Wij houden in de begroting rekening met normale vaste lasten, dus ook een normaal bedrag aan energiekosten, telefoonkosten en vanzelfsprekend geen boetes.

Voor deze bijzondere kosten moet een oplossing worden gezocht in het spaargeld of als dat er (nog)

niet is in het leefgeld.

Soms kan er door u voor bepaalde bijzondere kosten bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Bij een telefoonabonnement komen we soms voor verrassingen te staan als de telefoonnota te hoog uitvalt. Het beste kunt u daarom een prepaid telefoon nemen.

De gesprekskosten zijn dan zeker hoger maar veel beter in de hand te houden.Verder lezen