Het contract bewindvoering geeft een stap-voor-stap beschrijving van de procedure onder bewindstelling. Het geeft u een idee van het traject en wat u te wachten staat wanneer u besluit cliënt te worden bij Toekomst bewindvoeringen B.V.Contract onder bewindstelling


Aanmelding

Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling.

In dit gesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we of bewindvoering een goede

oplossing betekent voor de bestaande problemen. Belangrijk is dat er wederzijds vertrouwen is

in een goede samenwerking: tenslotte vertrouwt u ons uw financiën toe en moeten wij erop kunnen vertrouwen dat u voldoende gemotiveerd blijft om uw problemen op te lossen.


Verzoek tot onder bewindstelling

Een verzoek tot onder bewindstelling wordt ingediend bij de Rechtbank. Wij vullen het formulier op kantoor in met de gegevens uit de aanmelding. Het verzoekschrift wordt door u getekend.

Er wordt door ons een inkomensverklaring aangevraagd voor vermindering van de griffiekosten.

De aanvraag wordt door u getekend. Normaal gesproken wordt de inkomensverklaring naar ons gestuurd maar een enkele keer krijgt u de verklaring zelf per post thuisgestuurd.

We willen dan graag dat u deze verklaring  aan ons opstuurt. Bij het verzoekschrift moet ook een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie worden gevoegd.

Dit uittreksel moet u zelf bij de gemeente ophalen. De kosten hiervoor zijn per gemeente verschillend maar maximaal €8,50.

Het uittreksel stuurt u dan zo snel mogelijk aan ons op, want dan kunnen we de aanvraag met alle bijlagen naar de Rechtbank sturen.


Zitting

De Rechtbank stuurt u en ons een uitnodiging om bij de Rechtbank te komen voor de zitting

van de officiële onder bewindstelling. Dit is ongeveer 6 weken nadat de aanvraag is opgestuurd.

De rechter zal u dan vragen waarom u onder bewind wilt. Als de rechter daarmee akkoord gaat

zal hij een officiële beschikking tot onder bewindstelling opstellen.

Deze beschikking wordt na ongeveer een week naar u en FMD toegestuurd.


Overdracht administratie

Bij het intakegesprek geven wij u een lijst van stukken die wij nodig hebben om het bewind

goed uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld: dagafschriften van de bank of giro, belasting-papieren, polissen van verzekeringen en schulden.

Deze stukken dient u mee te nemen naar de Rechtbank en aan ons te overhandigen.


Kosten bewindvoering/curatele en bijzondere bijstand

In het formulier tarieven bewindvoering/curatele staan onze kosten vermeld.

Deze kosten zijn volgens het Prijspeil dat nu van toepassing is.

De kosten wijzigen jaarlijks en zijn vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters).

Bij een inkomen rond bijstandsniveau is het mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand via de gemeente. Deze vragen wij voor u aan mits u alle benodigde stukken bij ons aangeleverd heeft.

Voor alle overige bijzondere kosten vragen wij overigens geen bijzondere bijstand aan.

Dit dient u zelf te doen. Wij innen onze kosten in principe pas als de bijzondere bijstand is gestort, maar uiterlijk na drie maanden.


Bankrekeningen

Wij bankieren bij diverse banken. Wij openen indien nodig een nieuwe beheer-, spaar- en leefgeldrekening bij uw bank. Indien u al bij de ABN bankiert en niet ‘rood staat’ nemen wij uw rekening over als beheerrekening (mits er geen roodstand is). We zullen indien u bij een andere bank bankiert uw eigen

bank aanschrijven om van uw huidige rekening een leefgeldrekening te laten maken(mits er geen roodstand is).

U heeft of krijgt van de leefgeldrekening een pasje.

Hier wordt leefgeld op gestort volgens de afspraken die wij daarover tijdens het intakegesprek maken(indien dit haalbaar is).


Extra geldverzoeken dienen minimaal een dag van te voren ingediend te worden.

Bankiert u niet bij de ABN dan dient u dit minimaal twee dagen van te voren te doen.

De afschriften van uw beheerrekening zullen wij één keer per maand printen en aan u toe sturen.

Uw overige oude rekeningen(behalve de leefgeld) gaan wij opheffen.

 

Postbehandeling

We schrijven niet alleen de banken aan maar ook alle instanties die financieel iets met u hebben zoals belastingdienst, werkgever, uitkeringsinstantie, woningstichting en zorgverzekeraar.

Wij vragen hen voortaan de post naar ons te sturen. Dit gebeurt meestal snel maar het kan zijn dat u nog even een tijdje zelf de post krijgt.

Het is heel belangrijk dat u deze post naar ons doorstuurt, ook de bankafschriften.Verder lezen